Funkcie ultrazvukových čističiek

Úvod UžitočnéFunkcie ultrazvukových čističiek

 

Frekvencia ultrazvuku – pri ultrazvukových čističkách platí „ nižšia frekvencia = vyššia účinnosť čistenia“. Väčšina čističiek pracuje s frekvenciou 40kHz. Nižšiu frekvenciu majú napríklad čističky DERUI-DRLP,DERUI-DRP, multifrekvenčné DSA a JeKen-KS.

Ohrev – užitočná funkcia. Všeobecne platí že čistenie je účinnejšie ak je čistiaci roztok zahriaty na určitú teplotu.

Funkcia Degas
- odplynenie čistiaceho roztoku, čím sa zvyšuje efektivita, účinnosť čistiaceho procesu a zároveň skracuje jeho čas.

Funkcia Sweep - rovnomerne rozloží účinky ultrazvukových vĺn do celého priestoru vane (výhodné pre rozmernejšie predmety).

Funkcia Pulze
- pulzy ultrazvukových vĺn zvyšujú pohyb vo vnútri kvapaliny čo výrazne zvyšuje účinnosť čistenia.


Copyright 2016 - 2023 © ultrazvuk-ke.sk